Artikler

Fradrag for kunst

Kunst kan købes med fradrag for virksomheder. Der er i dag mulighed for at virksomheder kan købe original kunst og trække udgiften fra i virksomhedens regnskab.

Købte kunstværker kan afskrives med 25 pct. årligt på linje med virksomhedens andre driftsmidler, men de skal afskrives på en særskilt saldo.

Fremme dansk billedkunst
Skatteministeriet pointerer at formålet med disse skatteregler er at fremme bl.a. dansk billedkunst gennem en lempelig skattemæssig behandling ved køb af fx malerier.
Derfor er der forskellige regler som skal overholdes for at en virksomhed kan trække kunstværker fra som en udgift i regnskabet:

 

 

  1. Nagelfast kunst
    Den kunstneriske udsmykning kan siges at kan siges at have erhvervsmæssig karakter når den kunstneriske udsmykning indføjes i bygningen eller i bygningens nære omgivelser.
    Det er en betingelse, at den kunstneriske udsmykning er indføjet fysisk i bygningen herunder muret, fastnaglet, eller på anden vis fastgjort til bygningen, eller dens nære omgivelser

  2. Ophængt og udstillet kunst
    Reglerne omfatter også anden kunstnerisk udsmykning, der er ophængt eller opstillet i erhvervsmæssigt benyttede bygninger. Der tænkes her på fritstående kunstværker, der ophænges eller opstilles i erhvervsmæssigt benyttede bygninger.

< Tilbage til oversigt over artikler/strong>

Valid XHTML 1.0 Strict